Beslechting consumentengeschillen

Alternatieve geschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt een platform ter beschikking voor de buitengerechtelijke online geschillenbeslechting („og- platform“), bereikbaar via de externe link: http://ec.europa.eu/odr. Het biedt consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met hun online bestelling eerst zonder de tussenkomst van een rechtbank op te helderen.


The Skincare Crowd GmbH doet zijn best eventuele meningsverschillen aangaande een koopovereenkomst met u in goede verstandhouding op te lossen. Bovendien is The Skincare Crowd GmbH niet verplicht en niet bereid tot deelname aan procedures voor geschillenbeslechting voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.


Onze service bereikt u via [email protected]com.